Kancelaria Notarialna, Piotr Kińczyk

DOKUMENTY

Wykaz dokumentów koniecznych do dokonania czynności notarialnych:

1. umowa zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej i zabudowanej:

jeżeli przedmiotem zbycia jest działka powstała w wyniku podziału, to dodatkowo:

jeżeli przedmiotem zbycia ma być nieruchomość uzyskana tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to dodatkowo:

jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką, to dodatkowo:

2. umowa zbycia odrębnego lokalu mieszkalnego lub odrębnego lokalu o innym przeznaczeniu:

jeżeli przedmiotem zbycia ma być lokal uzyskana tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to dodatkowo:

jeżeli lokal jest obciążony hipoteką, to dodatkowo:

3. umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu:

jeżeli przedmiotem zbycia ma być prawo uzyskane tytułem, określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to dodatkowo:

jeżeli prawo jest obciążone hipoteką, to dodatkowo:

notariusz rzeszów czynności notarialne dokumenty dojazd kontakt